Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 24/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 257
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo  Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 24/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 262
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo  Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường...

Công văn Hướng dẫn triển khai dạy tiếng Anh tiểu học của Bộ GD&ĐT

Ngày đăng 04/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 230
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số:      6159 / BGDĐT – GDTH V/v: Hướng dẫn về kế hoạch dạy học   và chế độ chính sách cho GV Tiếng...

Công văn Hướng dẫn triển khai dạy tiếng Anh tiểu học của Bộ GD&ĐT

Ngày đăng 04/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 351
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số:      6159 / BGDĐT – GDTH V/v: Hướng dẫn về kế hoạch dạy học   và chế độ chính sách cho GV Tiếng...

Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012

Ngày đăng 12/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 219
   Căn cứ Kế hoạch số 7575 /KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTNngày 19/8/2008 về việctriển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ...

Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012

Ngày đăng 12/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 207
   Căn cứ Kế hoạch số 7575 /KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTNngày 19/8/2008 về việctriển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ...

Hướng dẫn mua sắm TBDH môn ngoại ngữ cấp tiểu học - năm học 2011-2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 219
Kính gửi:  Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố Thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020", để việc mua sắm và sử dụng thiết bị...

Hướng dẫn mua sắm TBDH môn ngoại ngữ cấp tiểu học - năm học 2011-2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 227
Kính gửi:  Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố Thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020", để việc mua sắm và sử dụng thiết bị...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 216
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo                         - ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 477
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo                         - ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 196
Kính gửi:   Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 371
Kính gửi:   Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 24/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 244
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo    Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 24/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 212
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo    Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 29/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 217
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo B ộ GDĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho n ăm học 2011- 2012 như sau: I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1.  Quán...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 29/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 220
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo B ộ GDĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho n ăm học 2011- 2012 như sau: I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1.  Quán...

Năm học 2010-2011 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày đăng 06/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 217
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011 với 5 nhiệm vụ...

Năm học 2010-2011 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày đăng 06/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 217
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011 với 5 nhiệm vụ...

Kế hoạch tham gia thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020

Ngày đăng 10/12/2010 | 12:00 | Lượt xem: 240
Căn cứ văn bản số 1586/TTg-HTQT ngày 04/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); Căn cứ Quyết...

Kế hoạch tham gia thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020

Ngày đăng 10/12/2010 | 12:00 | Lượt xem: 216
Căn cứ văn bản số 1586/TTg-HTQT ngày 04/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); Căn cứ Quyết...