Trang chủ

Hoạt động ngoài giờ

Lịch trực đoàn viên tháng 10 năm 2017
Ngày đăng 29/09/2017 | 07:47 | Lượt xem: 171

LỊCH TRỰC ĐOÀN VIÊN THÁNG 10 NĂM 2017

( Bắt đầu thực hiện từ thứ 2 ngày 02/10/ 2017)

Thứ

Trực BCH

Buổi sáng

Trực Đoàn viên

Buổi sáng

Trực BCH

Buổi chiểu

Trực Đoàn viên

Buổi chiều

Hai

Hạnh

Lưu Xuân,Sang, Thúy Anh

Yến K4

Việt,Liên, Hạnh MT, Huyền, Thủy

Ba

Chi

Yến ÂN, Dinh, Thùy yt

Bình

Nghĩa, Hằng k3, Sang, Hường, Thùy k3

Giang

H. Xuân, Liên, Thúy Anh

Chi

Việt, Lưu Xuân, Loan, Hà k4, Vân ÂN, Giao

Năm

Hạnh

Hằng k3, Nghĩa, Loan,

Bình

Thùy yt, Thiệp, Hạnh MT, Phương, Hường

Sáu

Giang

Phương,Giao, Thủy

Yến k4

Việt, Thùy k3, H. Xuân, Dinh, Hà k4, Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu:

- Đoàn viên có mặt: + Buổi sáng : 7h kém 5 phút

                     + Buổi chiều: 17h kém 15 phút

+ Các đ/c GV trực cuối giờ chiều lấy băng đỏ trước giờ lên lớp để chủ động đeo ngay khi xuống sân.

-Phối hợp với bảo vệ:

                         + Phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa đón con đứng đúng vị trí, nhanh chóng, an toàn

                         + Theo dõi, nhắc nhở học sinh thể dục giữa giờ, xếp hàng ra vào lớp và ra về.

                        + Buổi chiều các đồng chí có tên được in đậm trục sớm hơn các đồng chí GVCN.

                        + Các đồng chí trực BCH điều hành, theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc ĐV trực/.

 

BCH