Tổng hợp kết quả kiểm tra đầu năm - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 28/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 221
Môn STT Lớp Số học sinh Điểm 1 -2   Điểm 3 - 4 Điểm 5 - 6   Điểm 7 - 8 Điểm 9 - 10 ...

Kết quả kiểm tra giữa học kì I toàn trường - Năm học 2011-2012

Ngày đăng 02/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 227
PHÒNG GD - ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG           ...

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 1- NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng 20/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 228
PGD&ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG T.H NGUYỄN DU ...

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 1- NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng 20/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 258
PGD&ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG T.H NGUYỄN DU ...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng 19/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 228
PGD&ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG T.H NGUYỄN DU ...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng 19/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 241
PGD&ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG T.H NGUYỄN DU ...

Tổng hợp báo cáo chất lượng bài kiểm tra khảo sát đầu năm - Năm học 2011-2012

Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 209
Môn STT Khối Số học sinh Điểm 1 -2   Điểm 3 - 4 Điểm 5 - 6   Điểm 7 -...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM.

Ngày đăng 19/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 251
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TH NGUYỄN DU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM.

Ngày đăng 19/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 231
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TH NGUYỄN DU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Danh sách học sinh đạt giải các kì thi cấp quận năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 17/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 215
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG                   ...

Danh sách học sinh đạt giải các kì thi cấp Quốc gia - Năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 17/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 212
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2010 - 2011 STT HỌ VÀ...

Danh sách học sinh đạt giải các kì thi cấp Thành phố - Năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 17/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 210
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG     DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH   PHỐ   NĂM HỌC 2010 - 2011 ...

Lịch kiểm tra cuối học kì 2 - năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 09/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 347
Thời gian Khối Môn kiểm tra Thời lượng kiểm tra GV coi thi Sáng 11/5 5 Toán; Tiếng Việt; ...

Lịch thi giữa học kì II năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 27/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 210
Ngày Khối Môn Tính giờ Giáo viên coi thi Sáng 30/3 5 Toán 7h30 - 8h10 Giáo...

Lịch kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 22/12/2010 | 12:00 | Lượt xem: 211
1. Ngày 28 tháng 12 năm 2010: Lớp 5 kiểm tra a.      Buổi sáng: Thời gian Môn thi 7 giờ 30 phút ® 8 giờ 10...

Lịch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 02/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 220
1. Đối tượng: 100 % giáo viên đứng lớp 2.Thời gian: 4/11/2008        Sáng:     - Tiết 1: 7 giờ 30 - 8 giờ 10...

Lịch kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 28/10/2010 | 12:00 | Lượt xem: 212
  Thứ              Ngày Khối Môn Thời gian làm bài Sáng...

Tổng hợp kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm 2010 – 2011 – Toàn trường

Ngày đăng 29/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 239
PHÒNG GD -   ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN TR­ỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG ...

Lịch kiểm tra khảo sát đầu năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 21/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 483
  Thứ               Ngày Khối Môn Thời gian làm bài Sáng...

Lịch kiểm tra khảo sát đầu năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 21/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 223
  Thứ               Ngày Khối Môn Thời gian làm bài Sáng...