Dự kiến các cuộc thi năm học 2011-2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 248
   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO     ...

Dự kiến các cuộc thi năm học 2011-2012

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 218
   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO     ...

Hướng dẫn bổ sung công văn số 5239/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 202
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;...

Hướng dẫn bổ sung công văn số 5239/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 244
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;...

Hướng dẫn công tác học sinh giỏi TH năm học 2009-2010

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 232
File gửi kèm: - HSG cap Th nam 09-10.rar

Hướng dẫn công tác học sinh giỏi TH năm học 2009-2010

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 198
File gửi kèm: - HSG cap Th nam 09-10.rar

Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 411
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ 19-10 đến 25-10-2009       I/C«ng t¸c chung:          1/Hiện nay còn một số...

Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 339
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ 19-10 đến 25-10-2009       I/C«ng t¸c chung:          1/Hiện nay còn một số...