Lịch công tác tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 25/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 218
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM - Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.           -...

Lịch công tác tháng 10 năm 2011

Ngày đăng 25/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 276
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM - Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.           -...

Lịch công tác tháng 10 năm 2011 của Sở giáo dục Hải Phòng

Ngày đăng 07/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 217
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM - Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.           -...

Lịch công tác tháng 10 năm 2011 của Sở giáo dục Hải Phòng

Ngày đăng 07/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 254
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM - Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.           -...

Lịch công tác tháng 9 năm 2011

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 223
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Các đơn vị lập thành tích chào mừng 66 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, đón chào năm học mới 2011-2012. Các trường học tổ chức khai giảng năm học mới...

Lịch công tác tháng 9 năm 2011

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 229
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Các đơn vị lập thành tích chào mừng 66 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, đón chào năm học mới 2011-2012. Các trường học tổ chức khai giảng năm học mới...

Năm học mới 2011-2012: Coi trọng đạo đức nghề nghiệp, giảm tải chương trình dạy học

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 204
Hôm nay, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hàng vạn thầy và trò thành phố Cảng tưng bừng trong Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.   Cùng với sự đổi thay...

Năm học mới 2011-2012: Coi trọng đạo đức nghề nghiệp, giảm tải chương trình dạy học

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 230
Hôm nay, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hàng vạn thầy và trò thành phố Cảng tưng bừng trong Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.   Cùng với sự đổi thay...

Lịch công tác tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 210
Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức tổng kết 5 năm “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc...

Lịch công tác tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 275
Kỷ niệm ngày thành lập Hội Học sinh sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức tổng kết 5 năm “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc...