Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chứcthành công “ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức” năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 18/10/2018 | 07:14 | Lượt xem: 86

Sáng ngày 12 / 10 / 2018, trường Tiểu học Nguyễn Du đã tổ chức thành công "Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức”năm học 2018 -2019

           Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền; phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền về việc tổ chức "Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 -2019", được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền, 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018, trường Tiểu học Nguyễn Du đã tổ chức thành công "Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức"năm học 2018 -2019.

          Về dự Hội nghị vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu: Bà Ngô Thị Minh Ngọc- Phó chủ tịch liên đoàn lao động Quận Ngô Quyền; Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh- Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền; Ông Nguyễn Văn Hùng- Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền; Ông Bùi Thanh Hải- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường Tiểu học Nguyễn Du.

         Trong buổi hội nghị hôm nay , mục tiêu nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhà trường năm học 2017 -2018 vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với 8 nhiệm vụ và 8 giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học; đánh giá kết quả các phong trào thi đua của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và có ý thức xây dựng cao, các đoàn viên công đoàn là cán bộ, giáo viên và nhân viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của trường. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, đồng chí Đỗ Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu và trả lời các ý kiến thảo luận. Hội nghị còn được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hải Hạnh - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền

        Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần dân chủ, động viên trí tuệ và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên và nhân viên; đưa ra nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Lương Huyền           Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền; phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền về việc tổ chức "Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 -2019", được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền, 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018, trường Tiểu học Nguyễn Du đã tổ chức thành công "Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức"năm học 2018 -2019.

          Về dự Hội nghị vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu: Bà Ngô Thị Minh Ngọc- Phó chủ tịch liên đoàn lao động Quận Ngô Quyền; Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh- Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền; Ông Nguyễn Văn Hùng- Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền; Ông Bùi Thanh Hải- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường Tiểu học Nguyễn Du.

         Trong buổi hội nghị hôm nay , mục tiêu nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhà trường năm học 2017 -2018 vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với 8 nhiệm vụ và 8 giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học; đánh giá kết quả các phong trào thi đua của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và có ý thức xây dựng cao, các đoàn viên công đoàn là cán bộ, giáo viên và nhân viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của trường. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, đồng chí Đỗ Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu và trả lời các ý kiến thảo luận. Hội nghị còn được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hải Hạnh - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền

        Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần dân chủ, động viên trí tuệ và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên và nhân viên; đưa ra nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Một số hình ảnh hội nghị:

Lương Huyền