Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Du tích cực tham gia Bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày đăng 28/08/2020 | 08:14 | Lượt xem: 102

Thực hiện Kế hoạch số 18/PGDĐT ngày 10/8/2020, ngày 24/8/2020, 100% cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên Trường Tiểu học Nguyễn Du đã tích cực tham gia Hội nghị Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, Đảng viên ngành giáo dục quận Ngô Quyền năm 2020.

          Thực hiện Kế hoạch số 18/PGDĐT  ngày 10/8/2020,  ngày 24/8/2020, 100% cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên Trường Tiểu học Nguyễn Du đã tích cực tham gia Hội nghị Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, Đảng viên ngành giáo dục quận Ngô Quyền năm 2020.

          Nội dung học tập gồm các chuyên đề, đề cương nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên do Phòng GD & ĐT quận Ngô Quyền phối hợp với Ban tuyên giáo Quận ủy biên soạn gồm: "Những điểm mới nổi bật trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng"; "Những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kì 2015 – 2020 và mục tiêu chủ yếu phát triển Thành phố năm 2020-2025"; " Kết quả Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII, nhiệm kì 2020 – 2025" và một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục và đào tạo.

          Nhìn chung, công tác tổ chức học tập được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Qua buổi học tập chính trị hè năm 2020, cán bộ, giáo viên là Đảng viên trong Nhà trường cơ bản nghiêm túc trong việc tiếp thu các nội dung bài giảng, kết thúc buổi học các đồng chí đều tham gia khảo sát đầy đủ.

          Hội nghị Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, Đảng viên ngành giáo dục quận Ngô Quyền năm 2020 là một đợt sinh hoạt chính trị trong ngành Giáo dục và Đào tạo của toàn quận, có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

Quỳnh Chi