Trang chủ

Tin tức sự kiện

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:26 | Lượt xem: 9
Căn cứ theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm...

Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Tập huấn triển khai Phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:41 | Lượt xem: 7
Ngày 23/10/2020, trường Tiểu học Nguyễn Du triển khai tập huấn cho các giáo viên trong nhà trường về cách sử dụng Phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành Giáo dục và Đào tạo.

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

28.10.2020

Ngày đăng Lượt xem: 3

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

27.10.2020

Ngày đăng Lượt xem: 3

Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2020 - 2021.

Ngày đăng 23/10/2020 | 11:00 | Lượt xem: 31
Chiều ngày 15/10/2020, trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Hội nghị Cán bộ- Công chức - Viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của...

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 10

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 10

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

23a.10.2020

Ngày đăng Lượt xem: 11

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 12

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9